SCANS II

Van 27 juni t/m 29 juli 2005 heb ik deel genomen aan SCANS II als ESAS waarnemer. Ik zat op een Nederlands schip van Rijkswaterstaat directie Noordzee dat vanuit Scheveningen naar de Keltische Zee voer om daar vijf weken lang walvissen, dolfijnen en zeevogels te tellen.

KLIK HIER om naar de website van SCANS te gaan

 


Uitvaart met Scheveningen op de achtergrond.

Twee dagen stomen naar het onderzoeksgebied in het vooruitzicht: tijd om de apparatuur te testen en elkaar te leren kennen


Mist in het Kanaal

Eerste tellingen

Andere schepen

Aan boord


Een van de vele kustwacht inspecties van ons schip.

Brandoefening

Na een dag werken

Dagelijks werk aan boord


Hans Verdaat & Richard Witte


Data verwerking

Cork, Ierland


Na 3 weken hebben we een ochtend in de haven van Cork gelegen om van crew te wisselen en nieuwe voorraden in te slaan.

Reuze haaien | Baskingsharks


Deze plankton etende haaien met een lengte tot 7 meter kwamen we aan het eind van een raai onder de kust van Engeland (Cornwall) tegen.


Totaal 12 reuze haaien waren in de buurt van het schip aan het fourangeren...


Waar was die haai nou ??


En meer tellingen ...


De SCANS Tellers van de Zirfaea

 

01-08-2005 - Weer thuis

Ik ben weer terug van Scans II. Het was een zeer geslaagde tocht en binnenkort verschijnt hier een reisverslag. Voor foto's kijk in de fotogalerie !!!

13-06-2005 - Netwerk Reportage

Bij NETWERK op NL 1 was er een reportage over de effecten van klimaatsveranderingen op de Noordzee (in speciaal op zeezoogdieren). In de reportage zitten intervieuws met Mardik Leopold (ALTERRA, tegenwoordig IMARES) en Kees Camphuysen (NIOZ) over onderzoek op zee.

KLIK HIER om de reportage is op het internet te bekijken.

 

01-06-2005 - Schip info

Achtergrond informatie over het schip waar ik mee ga varen:


Ms. Zirfaea (foto Rijkswaterstaat)

"Het meetvaartuig Ms. Zirfaea (lengte 63 meter, thuishaven Scheveningen) wordt ingezet voor onderzoek van de zeebodem en het zeemilieu. Daaronder verstaan we het in kaart brengen van de zeebodem, het meten van zandgolven en bewegingen van de zeebodem en het opsporen van ondiepten en controleren van baggerwerkzaamheden in de vaargeulen.

Ook het inspecteren van pijpleidingen, het opsporen van bruikbaar zand en grind, het opsporen van verloren lading en wrakken en het verrichten van geologische boringen in de zeebodem behoort tot de taken van de Zirfaea.

De Zirfaea heeft één veegarm en kan daarmee ook nog worden ingezet voor oliebestrijding. Aan boord staat ook de onderwaterrobot ROHP II die pijpleidingen en kabels inspecteert, wrakken opspoort en bodemmonsters neemt."
(bron: RWS Directie Noordzee)