Spanje 2002

In 2002 heb ik met een groep vrienden een vogelreis door Spanje gemaakt. Helaas is er geen volledig reisverslag van maar over de Ebro delta heb ik het volgende genoteerd:

Ik ben in de Ebrodelta geweest op 17 en 18 juli.

De ebro bestaat uit 2 delen Noord van de rivier en Zuid van de rivier. Het is een estuarium dat in de zee ligt, ongeveer 15 km. Het bestaat vooral uit rijstvelden. Aan de rand, langs de zee, liggen natuurgebieden. Als je bij Amposta de snelweg af gaat dan moet je richting Deltebre rijden. Dit is de plaats in het midden van de Ebrodelta. voor je Deltebre binnen komt staat er een houten VVV kantoortje. Hier kun je een gratis kaart krijgen van de Ebrodelta (in het blauw gedrukt). Ik heb enkele plekken beschreven aan de hand van die kaart.

Op de kaart staan vele verrekijkertjes, dit zijn goede plekken om vogels te kijken. Wij hebben ook veel vogels gezien die niet naar het Noorden getrokken zijn nadat ze in de winter in de Ebro hadden overwinterd.

Ebro Noord

Les Olles / lo Golero:
vanaf dit punt kijk je richting Punta del Fanger, over een baai die gedeeltelijk droog valt.
goed voor steltlopers / meeuwen / sterns
audouins meeuw, dunbekmeeuw, lachstern, krombekstrandloper, strandplevier, regenwulp, grutto

Punta del Fanger:
landtong met duinen.
kan leuk zijn maar toen wij er waren teveel toeristen

El Garxal (bij Riumar)
rietgebied met een meer erin. Vogelhut:
4x grote zilverreiger, kleine zilverreiger, purperreiger, ralreiger, flamingo, poelruiter, buidelmees

Ebro Zuid

Platja dels Eucaliptus:
breed, rustig strand (goede plek voor wild-kamperen) / goed zicht op zee ('s avonds) / vogelhut bij een meer
Meeuwen / sterns / steltlopers
audouinsmeeuw, dunbekmeeuw, zwartkopmeeuw, geelpootmeeuw, strandplevier, lachstern, visdief, zwarte stern, witwangstern, dwergstern, grote stern, bonte strandloper, groenpootruiter, graszanger

Salinas de la Trinitat / Trabucador
Je rijd over een strook land langs de baai en de zee naar een schiereiland. Je maag maar tot de poort van de zoutpannen.
Beste plek
bergeend, visarend, alle eerdergenoemde meeuwen / sterns, reuzenstern, steltkluut, enz.

Rijstvelden:
de rijstvelden waren voor ons niet zo interessant omdat de rijstplanten al hoog stonden en je dus geen vogels kunt zien zitten.
Koer-, kleine zilver- , purper-, blauwe -, ralreiger, purperkoet, steltkluut, witwangstern, woudaap

in het zuid deel liggen ook nog enkele meertjes maar daar zijn wij verder niet geweest (geen tijd)(foto: Martijn Vogels)

Deze Westelijke Rifreiger (gularis) zagen we in het hart van de Cota Donana.


(foto: Martijn Vogels)


(foto: Martijn Vogels)

 

Wij zagen in totaal 200 vogelsoorten in heel Spanje, de Ebrodelta was voor ons de afsluiter dus hebben we maar naar bepaalde soorten gezocht. Meer naar het zuiden hadden we ook veel scopoli's pijlstormvogels, vale pijlstormvogels, een juveniele Jan-van-Gent en een juveniele wenkbrouwalbatros op de Middelandse Zee !!

- Back -


Soortenlijst Spanje reis:

VOGELS

Aasgier - Ordessa / Monfraque / Bolonia
Alpengierzwaluw -
Ordessa
Alpenheggemus
- Ordessa
Alpenkauw
- Ordessa
Alpenkraai
- Ordessa
Audouins meeuw
- Ebro Delta
Beflijster
Bergeend
Bergfluiter - Ordessa
Bijeneter
Blauwe ekster - Monfraque / Cota Donana
Blauwe reiger
Blauwe rotslijster - Ordessa / Monfraque
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte strandloper
Boomklever
Boomkruiper
Bosruiter
Bosuil
Bruine kiekendief
Buidelmees
Buizerd
Cetti's zanger - Cota Donana
Cirlgors
Citroenkanarie
- Ordessa
Dodaars
Duinpieper
Dunbekmeeuw
- Cota Donana / Ebro Delta
Dwergarend
- Monfraque / Cota Donana
Dwergstern
Ekster
Europeese kanarie
Flamingo - Cota Donana / Ebro Delta
Fuut
Gaai
Geelpootmeeuw - Algemeen
Geoorde fuut
Gierzwaluw
Goudhaan
Grasmus
Graszanger
Grauwe kiekendief
Grauwe klauwier
Grauwe vliegenvanger
Griel - La Serena
Grijze gors -
Ordessa
Groene specht (sharpei)

Groenling
Groenpootruiter
Grote bonte specht
Grote gele kwikstaart
Grote karekiet
Grote lijster
Grote stern
Grote trap - La Serena
Grote zilverreiger - Ebro Delta
Grutto
Havikarend - Monfraque
Heggemus
Holeduif
Hop
Houtduif
huismus
Huiszwaluw
Iberische gele kwikstaart
Iberische tjiftjaf

IJsvogel
Jan-van-Gent - Middelandse Zee
Kaffergierzwaluw -
Bolonia
Kalanderleeuwerik
- Monfraque / La Serena
Kievit
Klapekster (meridionalis)
Kleine karekiet
Kleine kortteenleeuwerik - Monfraque / Cota Donana
Kleine mantelmeeuw
Kleine plevier
Kleine torenvalk - Trujillo
Kleine trap
- La Serena
Kleine zilverreiger
Kleine zwartkop
Kluut
Kneu
Knobbelmeerkoet - Laguna de Medina
Koekoek
Koereiger
Kokmeeuw
Koolmees
Krakeend
Krombekstrandloper - Ebro Delta
Krooneend
Kruisbek - Ordessa
Kuifeend
Kuifkoekoek - Cota Donana
Kuifleeuwerik
Kuifmees
Kwak - Cota Donana
Kwartel
Lachstern - Cota Donana / Ebro Delta
Lammergier
- Ordessa
Lepelaar
Marmereend - Laguna de Medina
Meerkoet
Merel
Monniksgier - Monfraque
Moorse nachtzwaluw
- Cota Donana
Nachtegaal
Nachtzwaluw
Oehoe - Monfraque
Oeverloper
Oeverzwaluw
Ooievaar
Orpheusspotvogel
Pimpelmees
Poelruiter - Ebrodelta
Provincaalse grasmus
- Monfraque
Purperkoet
- Cota Donana
Purperreiger
Putter
Raaf
Ralreiger
Ransuil
Regenwulp
Reuzenstern - Ebro Delta
Ringmus
Rode patrijs
Rode rotslijster
- Ordessa
Rode wouw
Roerdomp
Roodborst
Roodborsttapuit
Roodkopklauwier
Roodstuitzwaluw
- Monfrague / Cota Donana
Rosse stekelstaart - Laguna de Medina
Rotsduif
Rotskruiper - Ordessa
Rotsmus
Rotszwaluw
Scharelaar
Scopoli's pijlstormvogel
- Middelandse Zee
Slangenarend
- Algemeen
Slechtvalk
Slobeend
Sneeuwvink - Ordessa
Spaanse mus

Sperwer
Staartmees (irbii)
Steenarend
- Ordessa
Steenuil
Steltkluut - Algemeen
Strandplevier
Tafeleend
Taigaboomkruiper
Tapuit
Theklaleeuwerik - Monfraque
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Tureluur
Vale gier - Algemeen
Vale gierzwaluw
- Bolonia
Vale pijlstormvogel
- Middelandse Zee
Vale spotvogel

Veldleeuwerik
Visarend - Ebro Delta
Visdief
Vorkstaartplevier - Cota Donana
Vuurgoudhaan
Waterhoen
Waterpieper
Waterspreeuw
Wenkbrouwalbatros
- Middelandse Zee bij Estepona
Westelijke blonde tapuit
Westelijke orpheusgrasmus
Westelijke rifreiger (gularis)
- Cota Donana
Wielewaal
Wilde eend
Winterkoning
Witbuikzandhoen - La Serena
Witgat
Witkopeend - Laguna de Medina
Witoogeend
-
Witte kwikstaart
Witwangstern - algemeen
Woudaap
- Cota Donana / Ebro Delta
Zanglijster
Zilverplevier
Zomertortel
Zwartbuikzandhoen - La Serena / Cota Donana
Zwarte ibis
- Cota Donana
Zwarte kraai
Zwarte mees
Zwarte ooievaar
Zwarte roodstaart
Zwarte ruiter
Zwarte spreeuw - Algemeen
Zwarte stern
Zwarte wouw
Zwartkop
Zwartkopmeeuw

totaal: 200 soorten

ESCAPE

Halsbandparkiet
Stadsduif

- Back -