Polen 2004

Biebzra Moeras en Bialowieza Oerbos excursie van de MBCS-Velp / Globe Natuurreizen. 3 Juni t/m 12 Juni 2004


Polen groep met: 49 deelnemers, 3 docenten, 4 Globe medewerkers (waaronder ik zelf) en Vincent de buschauffeur.


1e tussenstop in Polen


Kanoen op de Biebzra


Zandhagedis gevangen tijdens de excursie in het Rode Moeras.


Camping Grudki bij het Bialowieza Oerbos.


Kok Freek zorgde dagelijks voor de maaltijden.


Tijdens het avondeten werden de verhalen van die dag uitgewisseld.


'Polish Campfire' DE combinatie voor een gezellige avond. (diergidsen, kampvuur, pivo en vodka)


Jonge Hazelhoen


In het Bialowieza Oerbos zijn ook veel mogelijkheden om zelf op pad te gaan maar de vergt wel enige planning.


Uitzichttoren aan de rand van het Stuwmeer ten Noorden van het Bialowieza Oerbos. Met uitzicht op honderden witwangsterns, witvleugelsterns, zwarte sterns en visdieven. Verder ook 3 zeearenden, zwarte ooievaar en een Baltische Mantelmeeuw.


Klein Avondrood op de camping


Totaallijst waarnemingen Polen

De waarnemingen zijn gedaan tijdens de excursie naar Polen van de MBCS-Velp. Deze reis werd verzorgt door Globe NatuurReizen, waarvoor ik als gids mee ging.
De lijst bevat waarnemingen die gedaan zijn op Pools grondgebied.

ZOOGDIEREN:

Boommarter
Edelhert
Eekhoorn *
Eland
Everzwijn
Haas
Konijn
Linx *
Ree
Vos
Wasbeerhond (sporen)
Wisent *
Wolf

Totaal 13 soorten
* = niet door mij gezien

Vogels:

1 Heenreis / camping 1,2,3
2 Kanotocht
3 Rode moerassen
4 Oerbos
5 Stuwmeer
6 Zuidelijk bekken

1 Aalscholver
2 Appelvink
3 Baardmannetje
4 Barmsijs
5 Bastaardarend
6 Blauwe reiger
7 Boerenzwaluw
8 Bonte kraai
9 Bonte vliegenvanger
10 Boomklever
11 Boomkruiper
12 Boomleeuwerik
13 Boompieper
14 Boomvalk
15 Bosrietzanger
16 Bosuil
17 Braamsluiper
18 Bruine kiekendief
19 Buidelmees
20 Buizerd
21 Dodaard
22 Draaihals
23 Dwergarend
24 Dwergmeeuw
25 Ekster
26 Europese kanarie
27 Fazant
28 Fitis
29 Fluiter
30 Fuut
31 Geelgors
32 Gekraagde roodstaart
33 Gele kwikstaart
34 Gierzwaluw
35 Glanskopmees
36 Goudhaantje
37 Goudvink
38 Grasmus
39 Graspieper
40 Grauwe fitis
41 Grauwe gans
42 Grauwe gors
43 Grauwe kiekendief
44 Grauwe klauwier
45 Grauwe vliegenvanger
46 Grijskopspecht
47 Groene specht
48 Groenling
49 Groenpootruiter
50 Grote bonte specht
51 Grote karekiet
52 Grote lijster
53 Grote zilverreiger
54 Grutto
55 Havik
56 Hazelhoen
57 Heggemus
58 Holenduif
59 Hop
60 Houtduif
61 Houtsnip
62 Huismus
63 Huiszwaluw
64 Kauw
65 Keep
66 Kievit
67 Klapekster
68 Kleine bonte specht
69 Kleine karekiet
70 Kleine mantelmeeuw (baltische)
71 Kleine plevier
72 Kleine vliegenvanger
73 Kneu
74 Knobbelzwaan
75 Koekoek
76 Kokmeeuw
77 Koolmees
78 Kortsnavelboomkruiper
79 Kraanvogel
80 Krakeend
81 Kramsvogel
82 Krekelzanger
83 Kruisbek
84 Kuifeend
85 Kuifmees
86 Kwartel
87 Kwartelkoning
88 Matkop
89 Meerkoet
90 Merel
91 Nachtegaal
92 Nachtzwaluw
93 Noordse nachtegaal
94 Notekraker
95 Oehoe
96 Oeverzwaluw
97 Ortolaan
98 Paapje
99 Patrijs
100 Pestvogel
101 Pimpelmees
102 Porseleinhoen
103 Putter
104 Raaf
105 Ransuil
106 Rietgors
107 Rietzanger
108 Ringmus
109 Rode wouw
110 Roek
111 Roerdomp
112 Roodmus
113 Schreeuwarend
114 Sijs
115 Slobeend
116 Snor
117 Sperwer
118 Spotvogel
119 Spreeuw
120 Sprinkhaanrietzanger
121 Staartmees
122 Tafeleend
123 Tapuit
124 Tjiftjaf
125 Torenvalk
126 Tortelduif
127 Tuinfluiter
128 Tureluur
129 Turkse tortel
130 Veldleeuwerik
131 Vink
132 Visdiefje
133 Vlaamse gaai
134 Vuurgoudhaantje
135 Waterhoen
136 Waterral
137 Waterrietzanger
138 Watersnip
139 Wespendief
140 Wielewaal
141 Wilde eend
142 Winterkoning
143 Witgatje
144 Withalsvliegenvanger
145 Witrugspecht
146 Witte kwikstaart
147 Witte ooievaar
148 Witveugelstern
149 Witwangstern
150 Wulp
151 Zanglijster
152 Zeearend
153 Zilvermeeuw (pontische)
154 Zomertaling
155 Zwarte kraai
156 Zwarte mees
157 Zwarte ooievaar
158 Zwarte roodstaart
159 Zwarte specht
160 Zwarte stern
161 Zwarte wouw
162 Zwartkop
2 3 6
1 3 4
2
6
6
2 3 5 6
3 6
1 3 6
4
4
1
1 3
6
4
2 3
1 4
3
3 5
3
1
1
1 4
5
6
1 3 6
3 5
1 6
3 4
1 3 4
1
1 3 4 6
3 4
3 4
1
3 4
3
1 4
1 3
3 6
4
3
1 4
1 3
1 3 4
1 4
4
4
1 6
6
4
1 3 4
1 3
3
3 6
1 4
4
1
1
1 3 5
3
1 6
3
2 3 6
1 3
4 6
3 6
6
4
2 3
5
5
2 4
4 6
1 3
1 3 4 6
1 3 5
1 3 4
4
1 3 6
3
1 3 4
1 3 4
4
5
5
1
1 4
5 6
1
1
1 3 4
1
1 3
4
1
3
1 3
3 5
4 6
4
1 4
4
4
1 6
6
1 3 4
3 4
1
1 2
1
3
3
3 4
4
2
2 3
4 6
1 3
1 3 5
2 3
4
3
4 6
1 3 4
1
1 6
1 3 4
3 6
3
1 3
1 3
3 5
1 3
1 4
1
6
1 3
3 6
4
1
1 3 5
1 4
6
1 4
4
3 4
1 2 3 4 6
2 3 6
2 3 6
6
1 4
5
5
3
1 3 4
1 4
1 2 3
4
4
2 3 6
3
1 3

Bijzondere waarnemingen

Zeearend: stuwmeer
Withalsvliegenvanger: oerbos dierentuin, vlakbij een verkooppunt, 3 camping doucheruimte.
Dwerarend: 3 camping vloog boven de spoorlijn, en boven de berken.
Waterrietzanger: 2 camping bij de vlonder met veel riet en water.
Kleine plevier: stuwmeer

- Back -