Texel (2008)

Mijn naam is Hans Verdaat en ik woon op Texel. Sinds Sinds 1 september 2006 ben ik werkzaam als onderzoeksmedewerker - meetleider voor de afdeling ecosystemen van IMARES (Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies) op de vestiging op Texel. Ik werk vooral aan zeevogels en zeezoogdieren in het Nederlandse deel van de Waddenzee en Noordzee. IMARES is een onderzoeksinstituut dat deel uit maakt van de Universiteit Wageningen en richt zich op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek.

Vroeger in de tuin van mijn ouders, in de Noord-Brabantse plaats Bladel, zaten 's winters veel dieren en zo ben ik al op jonge leeftijd geinteresserd geraakt in de natuur, speciaal vogels. Ook op de basisschool (veldbiologie excursies) en door met enkele vrienden met een lokale natuurfotograaf en toezichthouder van Staatsbosbeheer veel het veld in te gaan leerde ik veel bij.

Van het een komt het ander en zo ben ik op mijn 14e bij de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM) terecht gekomen. Daar kwam ik in contact met andere jongeren met dezelfde interesse als ik. Met de JNM ben ik door heel Nederland (en Europa) op kamp geweest en zo groeide mijn kennis van de natuur zeer snel.


Antarctica (dec 2008)Ons pa, ma, broer en ik zelf (2005)

Voor ik naar Texel verhuisde heb ik eerst 3 jaar de opleiding Bos- en Natuurbeheer gevolgd aan de Helicon MBCS in Velp. Hierna heb ik van 2002 t/m 2006 aan de Hogeschool Van Hall - Larenstein in Leeuwarden Kust en Zee Management gestudeerd. Als onderdeel van mijn studie heb ik o.a. nog 5 maanden in West Noorwegen gewoond en gestudeerd.