Curriculum Vitae

-

Mijn CV op LinkedIn

OPLEIDING

2004

From Mountain to Fjord
Høgskulen I Sogn og Fjordane, Sogndal, Noorwegen
4 maanden programma op universitair niveau met de nadruk op de geologie en ecologie van West Noorwegen.

2002 - 2006
Kust en Zee Management
Hogeschool Van Hall - Larenstein, Leeuwarden.

1999 - 2002
Bos- en Natuurbeheer
Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische School, Velp.

1993 - 1999
HAVO
Nederlands, Engels, Wiskunde B, Scheikunde, Aardrijkskunde, Biologie
PIUS X College, Bladel.

WERKERVARING

2008

ANT-XXV/2 Expeditie naar Antarctica aan boord van de ijsbreker Polarstern van het Duitse onderzoeksinstituut AWI. Onderzoeker zeezoogdieren. 5 weken.

2006 - nu

Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (IMARES) - Texel (NL)
Onderzoeksmedewerker / Meetleider, afdeling ecosystemen.

2006

Bureau Waardenburg (NL) Afstuderen, februari t/m augustus
Afstudeeronderzoek naar gebiedsgebruik, gedrag en verstoring van Roodkeelduikers (Gavia stellata) in de Voordelta. Inclusief 8 weken veldonderzoek in de Voordelta.

2005

SCANS II / ESAS (GB - IRE - F) Observator, 5 weken.
Zeevogels en zeezoogdieren telling (ESAS methode) tijdens een ship-based survey op de Keltische Zee en het Noordelijk deel van de Golf van Biskaje als onderdeel van het SCANS II project.

Studentassistent
Van Hall Instituut, opleiding Kust en Zee Management (NL) 1 jaar.

Medewerker: Bodemfauna monsters uitzoeken
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek (NL), 3 dagen.

2004

Alterra-Texel (NL) Stagiar, 4 maanden.
Dieet onderzoek, d.m.v. maagonderzoek, aan zee-eenden aangespoeld op de Nederlandse en Duitse kusten.

NIOZ en RIVO (NL - GB) Observator, 2 weken.
Zeevogels en zeezoogdieren telling (ESAS methode) tijdens een ship-based survey op de Noordzee als onderdeel van het IMPRESS project naar zandspiering en zeevogels. Samenwerking met Kees Camphuysen (NIOZ), o.a. in de omgeving van Wee Bankie.

Bureau Waardenburg en Alterra-Texel (NL) Observator, 8 dagen.
Observator vanaf Meetpost Noordwijk. Tellingen van (zee)vogels en zeezoogdieren gebruik makend van radar en visuele waarnemingen als onderdeel van een studie naar de effecten van een offshore windmolenpark.

2003 - 2006

Globe Natuurreizen (Int.) Reisleider.
Reisleider voor vogelreizen naar Frankrijk, Spanje, Polen en Oman.

2002

Staatsbosbeheer (NL) Afstuderen, 8 weken.
Herinrichtingsvoorstel geschreven voor de benedenloop van de Aa in de Brabantse Kempen.

2001

Alterra-Texel (NL) Stagiar, 4 maanden.
Verwerking van bentos monsters uit de Waddenzee. Tevens geassisteerd in verschillende kleinere projecten, o.a. observaties gedaan aan gekleuringde scholeksters.

Alterra-Texel (D) Observator, 3 dagen.
Vogel observaties tijdens een raketlancerig boven de Duitse Waddenzee. Het project ging in op de hoeveelheid verstoring er is tijdens een dergelijke activiteit.

2000 – 2001

Stagiar natuurbeheer
English Nature (Devon, GB) Stagiar, 9 weken
Staatsbosbeheer (NL), 4 weken
Natuurmonumenten (NL), 2 weken

PUBLICATIES

klik hier voor de lijst met publicaties waaraan ik meegewerkt heb:

Verdaat H.J.P., A.A.J. Heesterbeek, J.J. Vogels, & R.A.M.A. van Schijndel, 1998. Inventarisatieprojekt Reuselse Moeren 1998: Broedvogels. JNM Bladel.

Heesterbeek A., R. van Schijndel, H. Verdaat & F. van Boxtel 1997. Enkele ervaringen met kunsthorsten. De Takkeling 5(2): 30-31.

Twee rietmanden bekleed met wilgentakken werden bevestigd in een berk (in december 1992) en een grove den (december 1989) op een hoogte van 7 meter. De horst in de berk werd bebroed door een wespendief Pernis apivorus in 1993, de andere horst werd bebroed door een havik Accipiter gentilis in 1990 en een bosuil Strix aluco in 1995 (3 jongen).

NEVENACTIVITEITEN

Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM)

1994 – 2005

Actief lid
Zitting in meerdere commissies en organisatie van o.a. excursies, bijeenkomsten, kampen en lezingen.

1999 – 2003

Organisatie van de ‘Vrije Vogel Clubdagen’
Jaarlijks nationaal jeugd festival met ca. 2000-5000 mensen van de ‘Vrije Vogel Club’, een grote jeugd natuurorganisatie (tegenwoordig: de Wildzoekers) De laatste drie jaren was ik een van de hoofdcoördinatoren.

2000

Dagelijks bestuur
Commissaris

1998 - 1999

Projectleider Inventarisatie Project Reuselse Moeren
Inventarisatie van broedvogels (BMP methode), zoogdieren en libellen.

VAARDIGHEDEN

Talen:

- Nederlands : Moedertaal
- Engels : Vloeiend
- Duits : Toereikend
- Frans : Beginner

Computers:
- Kan goed overweg met Microsoft Office applicaties
- Ervaring met Webdesign en beheer
- Beperkte ervaring met GIS, Paradox, SPSS

Overig:
- Brede kennis van de natuur, met specifike kennis van vogels.
- Rijbewijs B met eigen auto.